The Current War ชิงเหลี่ยม! สงครามกระแสไฟฟ้า

หนังสารคดี The Current War ชิงเหลี่ยม! สงครามกระแสไฟฟ้า

The Current War ชิงเหลี่ยม! สงครามกระแสไฟฟ้า เพียงแค่พล็อตเรื่อง The Current War หรือในชื่อไทยว่า สงครามไฟฟ้า คนขั้วอัจฉริยะ ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงจากหน้าประวัติศาสตร์ ที่ทำให้โลกนี้ไม่มีกลางคืนอีกต่อไป อย่างเหตุการณ์ The War of the Currents หรือ สงครามกระแสไฟฟ้า การแข่งขันของระบบที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้า ช่วงปีคริสต์ทศวรรษ 1880 ถึงต้นคริสต์ทศวรรษ 1890 ที่เป็นการต่อสู้กันระหว่าง ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ก็เพียงพอที่จะทำให้หนังเรื่องนี้น่าดูมาก ๆ